Llicenciat en Medicina al 2006 per l'Universitat Autònoma de Barcelona, i especialista en Medicina Familiar i Comunitària des del 2011.

 

Ha realitzat Cursos de Postgrau sobre la diabetis i l'obesitat als darrers anys. Està actualment realizant el seu Doctorat a la Universitat de Barcelona.

 

Ha presentat vàries comunicacions a congressos. 

Participa com a docent en diversos programes de formació continuada. 

 

Es dedica principalment a l'atenció del pacient diabètic i en general al maneig del risc cardiovascular (obesitat, hipertensió, dislipèmia). 

 

És membre de la Societat Catalana de medicina familiar i comunitària (CAMFIC), de la Sociedad Española de Diabetes (SED) y Sociedad Española para el Estudio de la Obesidad (SEEDO). 

 

Forma part de la Fundació redGDPS i GEDAPS (grup d'estudi de Diabetis a Atenció Primària). És coordinador nacional del grup Rising Stars de la RedGDPS  

 

(*) El Dr Carles Gomez realitza també visites a domicili