Vostè atorga el seu consentiment per a que les seves dades personals siguin tractades per l'equip de professionals sanitaris de Bcn Diabetes & Endocrine Institute, amb la la finalitat de prestar els seveis sanitaris sol·licitats així com per les gestions administratives necessàries pròpies del servei assistencial. 

Les seves dades de salut es conservaran durant 15 anys des de la seva alta assistencial en virtut de la Llei 16/2010, del 3 de juny, de modificació de la Llei 21/2000, del 29 de desembre, sobre els drets d'informació relatius a la salut i autonomia del pacient, i la documentació clínica, i en tot cas durant el termini que la legislació vigent estableixi en cada moment. 

Pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, limitació, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades davant el responsable del tractament de les dades (Dra Cristina Claret Torrents, NIF 46345057B)  enviant una fotocòpia del seu DNI a la següent adreça de correu postal o e-mail :

Bcn Diabetes & Endocrine Institute

Dra Cristina Claret Torrents

C/Calàbria, 241 Baixos 08029 Barcelona - info@ibade.net

Pot també presentar reclamació davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades.